NL / EN - Nieuwsflash maart 2012
CONTOUR ON TOUR: VIDEOKUNST IN HET VLAAMS PARLEMENT

Van 21 maart tot 11 juli 2012 presenteert Contour videokunst in De Loketten van het Vlaams Parlement.

De tentoonstelling bestaat uit een kern van twaalf kunstenaars: Sven Augustijnen, Michaël Borremans, Wim Catrysse, David Claerbout, Anouk De Clercq, Johan Grimonprez, Hans Op de Beeck, Nicolas Provost, Bart Stolle, Dennis Tyfus, Sarah Vanagt, Katleen Vermeir & Ronny Heiremans. Van deze kunstenaars wordt werk getoond dat samen een boeiend overzicht geeft van het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw. Dit decennium kenmerkt zich door het steeds toegankelijker en goedkoper worden van digitale technieken. Dankzij deze ontwikkelingen verwerft videokunst definitief zijn plaats in musea, kunstencentra en galeries.

In de selectie van videowerken zien we enerzijds een focus op de puur poetische beeldkwaliteit van het bewegend beeld. Anderzijds leent het medium zich perfect tot kritische reflecties op het documenterende karakter van beelden. De gepresenteerde videowerken onderscheiden zich van cinema en televisie door hun compromisloze spel met verhaallijnen, beeldcomposities, geluid en de - vaak interactieve - relatie tot de toeschouwer.

In enkele aparte ruimtes kan je grasduinen in een compilatie van historisch belangrijke videowerken uit de voorbije decennia, samengesteld door het kunst- en mediacentrum Argos. Meer info op www.argosarts.org.

Je kan een bezoek aan de tentoonstelling combineren met een portie literatuur tijdens De Literaire Loketten: op woensdag 11 april, woensdag 9 mei en woensdag 13 juni organiseert deBuren literaire lezingen in De Loketten tussen 12u30 en 13u30. Meer info kan je vinden op www.deburen.eu.

Wie 'Contour On Tour' met een gids wil bezoeken, krijgt die kans dankzij Muntpunt. Op 16 mei kan je tijdens je lunchpauze voor een Broodje Brussel terecht in De Loketten van het Vlaams Parlement. Curator Hans Martens gidst je doorheen het Vlaamse videokunstlandschap. Meer info en inschrijvingen vanaf 23 april via www.broodjebrussel.be.

Deze tentoonstelling werd in opdracht van het Vlaamse Parlement geproduceerd door Contour in samenwerking met Argos.

Praktische informatie

Contour On Tour: videokunst in het Vlaams Parlement
21.03 - 11.07.2012

Locatie:
De Loketten van het Vlaams Parlement
IJzerenkruisstraat 99
1000 Brussel

Gratis toegankelijk van maandag tot zaterdag, 10u tot 17u
(gesloten op zon-, brug- en feestdagen)

Info:
deloketten@vlaamsparlement.be
tel. 02 552 46 11 / 0491 35 61 51

www.vlaamsparlement.be
www.contourmechelen.be
www.argosarts.org

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat wij vermoeden dat u geïnteresseerd bent in Contour.
Klik hier als u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.

 

NL / EN - Newsflash March 2012
CONTOUR ON TOUR: VIDEO ART IN THE FLEMISH PARLIAMENT

From 21 March till 11 July 2012 Contour will present video art in De Loketten in the Flemish Parliament.

The exhibition consists of a nucleus of twelve artists: Sven Augustijnen, Michaël Borremans, Wim Catrysse, David Claerbout, Anouk De Clercq, Johan Grimonprez, Hans Op de Beeck, Nicolas Provost, Bart Stolle, Dennis Tyfus, Sarah Vanagt, Katleen Vermeir and Ronny Heiremans. Together the works on display by these artists provide an exciting survey of the first decade of the twenty-first century. This decade is characterised by digital techniques becoming increasingly accessible and less expensive. Due to these developments, video art has definitively earned its place in museums, art centres and galleries.

On the one hand, in the selection of video works we see a focus on the pure, poetic quality of the moving image. On the other hand, the medium lends itself perfectly to critical reflections on the documentary nature of images. The video works presented distinguish themselves from cinema and television by their uncompromising play with narrative structures, image composition, sound and the - often interactive - relationship with the spectator.

In a few separate spaces you can browse through a compilation of historically important video works from the previous decades, put together by Argos. More information at www.argosarts.org.

You can combine 'Contour On Tour' with a dose of literature during De Literaire Loketten: on Wednesday 11 April, Wednesday 9 May and Wednesday 13 June deBuren organises literary readings in De Loketten between 12:30 and 13:30. More information at www.deburen.eu.

Thanks to Muntpunt you can visit the exhitibion with a guide. On 16 May you can go to De Loketten of the Flemish Parliament for Broodje Brussel during your lunch break. Curator Hans Martens guides you through the Flemish video art landscape. More information and subscriptions via www.broodjebrussel.be.

Commissioned by the Flemish Parliament, this exhibition was produced by Contour in cooperation with Argos.

Practical information

Contour On Tour: video art in the Flemish Parliament
21.03 - 11.07.2012

Location:
De Loketten, Flemish Parliament
IJzerenkruisstraat 99
1000 Brussels

Free entrance from Monday to Saturday from 10 am to 5 pm
(closed on Sundays, public and bank holidays)

Info:
deloketten@vlaamsparlement.be
tel. 02 552 46 11 / 0491 35 61 51

www.vlaamsparlement.be
www.contourmechelen.be
www.argosarts.org

 

You receive this newsletter because we think you might be interested in Contour. If you do not wish to receive our newsletter, please click here.

 

 


Campagnebeeld / Campaign image 'Contour On Tour'. Ontwerp / Design: Raf Van Campenhoudt.


www.contourmechelen.be